Como funciona un monitor de paciente?

Existen varios tipos diferentes de monitores de pacientes e poden usar unha variedade de técnicas para medir os signos vitais.Por exemplo, algúns monitores de pacientes usan sensores que se colocan no corpo do paciente para medir o pulso, a presión arterial e outros signos vitais.Outros monitores de pacientes poden usar instrumentos que se introducen no corpo do paciente, como un termómetro ou un monitor de glicosa no sangue.

Os monitores de pacientes normalmente mostran nunha pantalla os signos vitais que están a medir e tamén poden proporcionar alertas se os signos vitais do paciente quedan fóra dun determinado intervalo.Algúns monitores de pacientes tamén están conectados a sistemas de rexistro médico electrónico, o que permite aos provedores de atención sanitaria rastrexar e rexistrar os signos vitais do paciente ao longo do tempo.

monitor de paciente
图片1

 

Os monitores de pacientes son dispositivos que se utilizan para comprobar continua ou periódicamente os signos vitais, como a frecuencia cardíaca, a presión arterial e a frecuencia respiratoria, dun paciente.Atópanse habitualmente en hospitais, clínicas e outros centros de atención sanitaria e úsanse para axudar aos provedores de atención sanitaria a supervisar e rastrexar a saúde dos seus pacientes.

Ademais de mostrar e rexistrar signos vitais, algúns monitores de pacientes tamén poden ter funcións adicionais.Por exemplo, algúns monitores de pacientes poden ter alarmas que se poden configurar para alertar aos provedores de atención sanitaria se os signos vitais dun paciente cambian de súpeto ou quedan fóra dun determinado rango.Outros monitores de pacientes poden ter funcións como monitores de saturación de osíxeno, que miden a cantidade de osíxeno no sangue do paciente, ou monitores de electrocardiograma (ECG), que miden a actividade eléctrica do corazón.

Monitores de pacientes Hwatimeson unha ferramenta importante para os provedores de coidados de saúde, xa que lles permiten controlar continuamente a saúde dos seus pacientes e identificar rapidamente calquera cambio ou anomalía.Isto pode axudar aos provedores de atención sanitaria a proporcionar unha atención oportuna e adecuada aos seus pacientes e pode axudar a previr ou mitigar os posibles problemas de saúde.

Existen varios tipos diferentes de monitores de pacientes que se usan nos ámbitos sanitarios, cada un deseñado para medir signos vitais específicos.Algúns tipos comúns de monitores de pacientes inclúen:

Monitores de frecuencia cardíaca:

Estes monitores miden o número de veces que o corazón dun paciente late por minuto.Poden usar sensores colocados no corpo do paciente, como no peito ou no pulso, para medir a actividade eléctrica do corazón.

Monitores de presión arterial:

Estes monitores miden a presión do sangue que flúe polas arterias do paciente.Poden usar sensores colocados no brazo ou no pulso do paciente para medir a presión arterial.

Monitores respiratorios:

Estes monitores miden a frecuencia respiratoria do paciente e tamén poden medir outras funcións respiratorias, como a saturación de osíxeno.Poden usar sensores colocados no peito ou no abdome do paciente para medir a función respiratoria.

Monitores respiratorios:

Estes monitores miden a frecuencia respiratoria do paciente e tamén poden medir outras funcións respiratorias, como a saturación de osíxeno.Poden usar sensores colocados no peito ou no abdome do paciente para medir a función respiratoria.

Monitores de temperatura:

Estes monitores miden a temperatura corporal do paciente.Poden usar sensores colocados na boca, o oído ou o recto do paciente para medir a temperatura.

Monitores de glicosa:

Estes monitores miden o nivel de glicosa (azucre) no sangue do paciente.Poden usar sensores colocados debaixo da pel do paciente ou instrumentos inseridos no corpo do paciente, como unha agulla colocada nunha vea, para medir os niveis de glicosa.

En xeral, os monitores de pacientes son ferramentas importantes que axudan aos provedores de coidados de saúde a supervisar continuamente a saúde dos seus pacientes e proporcionar unha atención oportuna e adecuada.

图片2

Hora de publicación: 12-xan-2023